WARNING!
Ưu đãi này sẽ được thực hiện theo hình thức "Ai đến trước được phục vụ trước" cho đến khi đủ 100 người. Nghĩa là bạn cần hoàn thành đặt mua sớm theo hướng dẫn dưới đây!
Cảm Ơn Bạn đã đặt mua trước bộ COMBO 24 KHÓA HỌC MARKETING ONLINE của Success Oceans.
Chúng tôi chỉ ưu đãi cho duy nhất 100 người đầu tiên đăng ký và hoàn thành đơn hàng. Hiện tại đã có hơn 80 người đăng ký. Vui lòng chuyển khoản theo hướng dẫn dưới đây để được ưu tiên nhận ưu đãi nhé.
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội

Chủ TK: Trần Mạnh Đức (CEO & Co-Founder Success Oceans)

Số TK: 0021000367178

Số tiền: 1.080.000 VNĐ

Nội dung: Tên + SDT + Email + 24KhoaHoc
countdown
00Hours00Minutes00Seconds